Hanuman Aarti In English


lord_Hanuman_aarti
Singing the Lord Hanuman aarti in english, the destroyer of all that's wicked, an exalted hero in Sri Ram's sportive play on earth. His large power makes even mountains shake. Neither illness nor impurities will compared to his devotees. This son of Mother Anjani is vastly powerful. He continuously provides facilitate and protection to the great. Lord Ram entrusted brave Hanuman with the task of finding Sita, that he jumped to Lanka and burnt the capital.

Aarti Ke Jai Hanuman Lala ki,
Dusht dalan Raghunath kalak|

Jaakay bal say giriwar kaapay,
Roog doosh jakay nikat na jhankay|

Anjani putra maha balli daayee,
Santan kay prabhu sada sahaye|

Day beeraa Raghunath pataway,
Lanka jaaree seeya soodi laayee|

Lanka so koti Samundra Seekhaayee,
Jaat pawansut baran layee|

Lanka Jaari Asur Sanghaaray,
Seeya Ramjee kay kaaj sawaray|

Lakshman moor chet paray Sakaaray,
Aani Sajeewan praan ubaaray|

Paitee pataal toori jam kaaray,
Ahi Ravana kee bujaa ukhaaray|

Baayay bujaa asur dhal maaray,
Dahinay bujaa sant jam taray|

Sur nar Muni aarati utaaray,
Jai jai jai Hanuman ucharaay|

Kanchan thaar Kapoor loo chaayee,
Aarati karat Anjani maayee|

Jo Hanuman kee Aarati gaaway,
Basee Baikoontha param pad paaway|
Read Here hanuman aarti in hindi