Vishnu Chalisa In English


lord_vishnu_chalisa


Also read Vishnu Chalisa In hindi, read in hindi

Lord Vishnu created this world. Lord Vishnu took birth many times on this earth to protect this world. These are our parents. We should worship Lord Vishnu every day with the soul. Lord Vishnu actively conducts our life and saves us. In the life of the people, Lord Vishnu Chalisa becomes the grace of God. Their life is simple and lucky.Lord Vishnu's chalisa is very sweet. After bathing every morning, we should do chalisa. By doing aarti, our life gets progress and self respect.


!! DHOHA !!
VISHNU SUNIYE VINAY SAVAK KI CHITLAYA |
KIRAT KUCH VARNAN KARU DIJE GYAN BATAYA ||

Namo Vishnu bhagwan kharari |
Kashat nashavan akhil vihari ||

Prabal jagat mai Shakti tumhari |
Tribhuvan fal rahi ujiyari ||

Sundar roop manohar surat |
Saral swabhav mohini murat ||

Tan par pitambar ati sohat |
Bejanti mala maan mohat ||

Shankh chakr kar gada viraje |
Dekhat detaye asur dal bhaje ||

Satay dharam mad lobh na gaje |
Kam krodh mad lobh na chaje ||

Santbhakt sajan manranjan |
Danuj asur dushtan dal ganjan ||

Such upjaye kashat sab bhanjan |
Dhosh mitaye karat jan sannjan ||

Pap kat bhav sindu utaran |
Kasht nashkar bakat ubharn ||

Karat anek roop prabhu dharan |
Kaval aap bhagati ke karan ||

Dharani dhenu ban tumhi pukara |
Tab tum roop ram ka dhara ||

Bhar uthar asur dal maar |
Ravan aadik ko sanhara ||

Aap varah roop banaya |
Hiranyash ko maar giraya ||

Dhar matyas tan sindu banaya |
Chodah ratann ko nikalaya ||

Amilakh aasur dundu machaya |
Roop mohini aap dikhaya ||

Devan ko amarat pan karaya |
Asuran ko chabi se bahalaya ||

Kurm roop dhar sindu mathaya |
Mandrachal giri turan uthaya ||

Shankar ka tum fand chudaya |
Bhasmasur ka roop dekhaya ||

Vedan ko jab asur dubaya |
Kar prabanda unhee tuntalaya ||

Mohit banker khalahi nachaya |
Ushi kar se bahasam karaya ||

Asur jalandar ati baldai |
Sankar se un kinhi ladayi ||

Har par shi sakal banaye |
Kin sati se chal khal jayi ||

Sumiran kin tumhe shivrani |
Batlai sab vipat kahani ||

Tab tum bane muneshwar gyani |
Varnda ki sab surti bhulani ||

Ho shaparsh dharm sharati mani |
Hani asur uur shiv sanatni ||

Tumne dhur prahlad ubhare |
Hirnakush aadik khal mare ||

Ganika aur ajamil tare |
Bhahut bhakt bhav sindu utare ||

Harhu sakal santap hamare |
Krapa karhu kari sirjan hare ||

Dekhhu mai nit darsh tumhare |
Din bandu bhaktan hitkare ||

Chahat apka sevak darshan |
Karhu daya apni madhusudan ||

Janu nahi yogay jap poojan |
Hoye yagy shistuti anumotan ||

Shildaya santosh shishan |
Vidhit nahi vatrbhodh vilshan ||

Karhu apka kis vidhi poojan |
Kumati vilok hote dukh bhishan ||

Karhu pradam kon vidisumiran |
Kon bhati mai karhu samarpan ||

Sur munni karat sada sivkai |
Harshit rahat param gati paye ||

Din dukhin par sada sahai |
Nij jan jan lave apnayi ||

Pap dosh santap nashao |
Bhav bandan se mukat karayo ||

Sut sampati de such upjao |
Nij charan ka das banao ||

Nigam sada se vanay sunao |
Patte sune so jan such pave ||


Read story of lord Vishnu and his many avatars on this universe to defeat and destroyed darkness from this universe and to kills evils click here