Bajrang Baan, Bajrang Baan In English


bajrang baan in english
Bajrang Baan in English

To receive the grace of Lord Hanuman images, all devotees worship Lord Hanuman in different ways, in which regular Hanuman Chalisa and Hanuman Bajrang Baan are devoted to Hanuman Ji after reading Bajrang Baan. Reading of Hanuman Chalisa and Bajrang Baan should always be spoken, while the mantra should chant in the mind.

The magnificence of Hanuman Ji Bajrang Baan is immense. It is believed that for those devotees who regularly chant the Bajrang Baan, it serves as an accurate weapon. Using the Bajrang Baan for the accomplishment of any work, the work is definitely proved.

Gayatri Mantra is considered to be the easiest mantra of the world, but Hanuman Chalisa and Bajrang Baan are more effective than Gayatri Mantra. Many such mantras of Hanuman Ji are popular, but there are many such mantras that never go empty and one of those mantras is Bajrang Baan. The regular Chant of Bajrang Baran, the ritual in any home, family, unfortunately, poverty, ghastly rage and incurable disease, physical pain never persecutes.

How to do the Chant of the Bajrang Baan

In the short period of time, the person who is unable to do regular lessons should do this lesson at least every Tuesday. The regular whole Chanting of Bajrang Baan in hindi is capable of defeating the whole tragedy in the life of any person, gross anger.

Chanting and recitation of the Hanuman Bajrang Baan in English on Tuesday or Saturday. On this day, the devotees can keep fast for the happiness of Hanuman ji ki aarti and Shani dev chalisa. Through the regular text of the Hanuman Bajrang Baan, all the discord and anger associated with the body, mind and wealth are dispelled and physical pleasure are attained.


Doha

Nishchay Prema Prateet-tay, Vinay Karain Sanmaan,
Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karain Hanuman

Bajrang Baan
Jai Hanumanta Santa Hitakaari |
Suna Liijay Prabhu Araja hamari ||

Jana kay kaaja vilambana keejay |
Aatura dawrii maha Sukha deejay ||

Jaisay kooda sindhu mahi paara |
Sursa badana paithii Vistaara ||

Aagay jaiyii Lankinii Rokaa |
Maarayhu laata gaii sura Loka ||

Jaayay Vibhishan ko sukha deenha |
Sita Nirakhi parama pada Leenhaa ||

Baag ujaari Sindhu Mahana Borah |
Ati Aatura Jama Kaatara tora ||

Akshaya Kumara mara sanhaara |
Loama lapaita Lanka-ko Jaarah ||

Laaha samaan lanka jaari-gai |
Jai Jai Dhwani surpur naba Bhai ||

Aba vilambha kayhi Kaaran Swami |
Kripaa Karahhu ura Antaraymii ||

Jai Jai Lakshmana Praana kay daataa |
Aatura hai dukha Karhu Nipaataa ||

Jai Jai Hanumanta Jayati bala saagar |
Sura Samooha samratha Bhata Naagar ||

Om Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hateelay |
Bhairayhhi Maaru Bajrah-Ki Keelay ||

Om Hrim Hrim Hrim Hanumana Kapisha |
Om Hun Hun Hun Hanu Arii Ura Sheesha ||

Jai Anjani Kumara Balawanta |
Shankara Suwana Beera Hanumanta ||

Badana Karaala kaala kula ghaalaka |
Rama sahay sadaa prati Paalak ||

Bhoota prayta pishacha nischaara |
Agni Baitala kaal maari mar ||

Inhain maaru tohi shapatha Ram ki |
Raakhu natha Maarayad Naama ki ||

Satya hahu Hari Shapatha paiikay |
Rama doota dharu maaru Dhaiikay ||

Jai jai Jai Hanumanta Agadha |
Dukha Pavata Jaana Kayhi apraadha ||

Pooja jaapa tapa naima achaara |
Nahina Jaanat Kacchu-das tumhaaraa ||

Baan upawaan maaga-girigraha manhi |
Tumharay Bala hoo Darpata Nahin ||

Janaka Suta Hari Das Kahawoh |
Taaki shapatha Vilamba na laawoh ||

Jai Jai Jaya Dhuni Hota Akaasha |
Sumirata Hota Dusah Dukha Nasha ||

Charana pakar jori mana-oan |
Yahi awsara aba kayhi gohra-oan ||

Uthu Uthu Chalu Tohi Rama Duhai |
Paayain paroan kara jori manaayaii ||

Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalantaa |
Om Hanu Hanu Hanu Hanumantaa ||

Om Ham Ham Hanka Day-tah Kapi Chanchal |
Om San San Sahami Paraanay khal Dala ||

Apnaay jaana ko turata ubaaro |
Sumirata hoya ananda hamaaroh ||

Yaha Bajaranga Baan Jayhi Maaray |
Taahi Kaho phir kahana ubaaray ||

Paatha karay Bajranga Baana ki |
Hanumanata Raksha Karayne Praana ki ||

Yaha Bajranga Baana Jo Jaapay |
Taataay Bhoota Pray-tah Saba Kaampay ||

Dhoopa-day aru Japayne Hamaayshaa |
Takay tana Nahina Rahay Kalesha ||

Doha
Ura Pratitee Dhardh, saran havay, paath karay dhari Dhyaana, |
Badha sab har, karay sab kaam sahal Hanuman ||

Siyaa pati Ramachandra ki jai, Uma Pati Mahadeo ki jai
Pawana suutah Hanumana ki jai.


Benefits of hanuman Bajrang Baan -

 • If you are very upset with enemies and opponents, then chant the Bajrang Baan on every Tuesday 11 times.

 • If you are very troubled by enemies and opponents in self-confidence and courage by regularly reciting Bajrang Baan, then chant the Bajrang Baan on every Tuesday 11 times.

 • Regular recitation of hanuman Bajrang Baan increases self-confidence and courage.

 • Children who are vulnerable or have some fear before doing work, they should be instructed in the Bajrang Baan.

 • If every task seems to be in turmoil, it is beneficial to read Bajrang Baan on Saturdays 21 times.

 • If your business is experiencing a constant loss, then chant the Bajrang Baan on 8th Tuesday at your place of business or get it done by a qualified royalist. You must get the benefit. Growth happens.

 • Typically reading the Bajrang Baan to heart patients and blood pressure patients has special benefits in health.

 • Children who are vulnerable or have some fear before doing work, they should be instructed in the Bajrang Baan.

 • If every task seems to be in turmoil, it is beneficial to read Bajrang Baan on Saturdays 21 times.

 • If you are going to give an interview, go through 5 times the Bajrang Baan and get success.

 • If your business is experiencing a constant loss, then chant the Bajrang Baan on 8th Tuesday at your place of business or get it done by a qualified royalist.

 • By regularly Chanting Bajrang Baan, freedom from fear in all respects gives rise and confidence increases. If you have trouble with your enemies, then chant Bajrang Baan regularly 7 times and in 21 days your enemies will start losing. To increase your business, chant Bajrang 7 times on 5th of your office.

 • Those who make up-made works, they must read the Bajrang Baan in their daily worship. Regularly Chant of Bajrang Baan communicates positive energy along with increasing courage in the person.