krishna_chalisa


Krishna chalisa, lord Krishna chalisa, Krishna chalisa In englishKrishna chalisa in hindi

Lord Krishna is considered to be a very important place in Hinduism. According to Hindu mythology, singing on a daily basis of Krishna chalisa Krishna aarti worship is definitely done. Many Hindu goddesses are worshiped in Hindu religion but by doing the chalisa of Lord Krishna and in our name only The destruction of all the evils of the world soon gets over.

Lord Krishna is the incarnation of Lord Vishnu . To do his chalisa, take a bath in the morning and apply clean clothes and Worshiping Shri Krishna with his heart should do his chalisa. Their chalisa can be done in the evenings. Singing regularly on Krishna chalisa provides peace of mind and removes all evil from your life and makes you healthy, prosperous and crisp. Lord Krishna chalisa is a great chalisa.



Banshi shobhit kar madhur, nil jalaj tanu shyam.
Arun adhar janu bimba phal, nayan kamal abhiram.
Puran Indu Arvind mukh, pitambar suchi saj.
Jai Man Mohan Madan chhavi,Krishiaachandra maharaj.

Jai jai Yadunandan jag vandan. Jai Vasudev Devki nandan.
Jai Yashoda sut Nandadulare. Jai prabhu bhaktan ke rakhvare.

Jai Natanagar Nag nathaiya. Krishna Kanhaiya dhenu charaiya.
Puni nakh par Prabhu Girivar dharo. Ao dinan-kasht nivaro.

Banshi madhur adhar-dhari tero. Hove puran manorath mero.
Ao Harli puni makhan chakho. Aaj laj bhaktan ki rakho.

Gol kapol chibuk arunare. Mridu muskan mohini dare.
Rajit Rajiv nayan vishala. Mor mukut vaijantimala.

Kundal shravan pit pat achhe. Kati kinkini kachhani kachhe.
Nil jalaj sundar tan sohai. Chhavi lakhi sur nar muni man mohai.

Mastak tilak alak ghunghrale. Ao Shyam bansuriya vale.
Kari pai pan putanahin taryo. Aka-baka kagasur maryo.

Madhuvan jalat agin jab jvala. Bhe shital lakhatahin Nandaiala.
Jab surpati Brij chadhyo risai. Musar dhar bari barsai.

Lakhat lakhat Bnij chahat bahayo. Govardhan nakh dhari bachayo.
Lakhi Yashuda man bhram adhikai. Mukh mahan chaudah bhuvan dikhai.

Dusht Kansa ati udham machayo. Koti kamal kahan phul mangayo.
Nathi kaiiyahin ko tum linhyo. Charan chinh dai nirbhai kinhyo.

Kari gopin sang ras bilasa. Sab ki pur kari abhilasa.
Aganit maha asur sanharyo. Kansahi kesh pakadi dai maryo.

Matu pita ki bandi chhudayo. Ugrasen kahan raj dilayo.
Him se mritak chhahon sut layo. Matu Devakl shok mitayo.

Narkasur mur khal sanhari. Lae shatdash sahas kumari.
Dai Bhimahin tran chiri isara. Jarasindh rakshas kahan mara.
Asur vrikasur adik maryau. Nij bhaktan kar kasht nivaryau.

Din Sudama ke dukh taryo. Tandul tin muthi mukh daryo.
Duryodhan ke tyagyo meva. Kiyo Vidur ghar shak kaleva.

Lakhi prem tuhin mahima bhari. Naumi Shyam danan hitkari.
Bharat men parath-rath hanke. Liye chakra kar nahin bat thake.

Nij Gita ke gyan sunaye. Bhaktan hridai sudha sarsaye.
Mira aisi matvali. vish pi gayi bajakar tali.

Rana bheja saap pitari. Shaligram bane banvari.
Nij maya tum vidhihin dikhayo. Urte sanshai sakal mitayo.

Tav shatninda kari tatkala, jivan mukt bhayo shishupala.
Jabahin Draupadi ter lagai. Dinanath laj ab jai.

Turatahih basan bane Nandlala. Badhay chir bhe ari munh kala.
As anath ke nath Kanhaiya. Dubat bhanvar bachavahi naiya.

"Sundardas" Aas ur Dharri. Daya Drishti Keejay Banwari.
Nath sakai un kumati nivaro. chhamon vegi apradh hamaro.
Kholo pat ab darshan dijai. Bolo Krishna Kanhaiya ki jai.

Doha

Yeh chalisa Krishna ka, path krai ur dhari,
asht siddhi nay niddhi phal, lahai padarath chari.


The summary of Lord Shri Krishna chalisa says that O Gopal Nandan, Krishna Murari, destroy all evils from within us. Know the knowledge of good way. We make your chalisa with our heart. You are for our worshipful forever. I will do your arti day and night.


lord_krishna_chalisa_image

Lord Vishnu images descended on this earth in order to destroy the evil from the earth and to destroy all demons, Lord Krishna as Lord Krishna. Harsh like Destroyed monster. Gavardhana lifted the mountain and protected the people of Mathura. This world has given knowledge of Shrimad Bhagwat Geeta. In the battle of Kurukshetra, the Pandavas supported And destroy the evil from this world. Say Jai Shri of Lord Krishna images

Read Krishna story in details here